Vad är rimliga förväntningar på annonskostnader?

Om du annonserar mycket i sociala medier märker du snart att priserna kan skilja sig en del mellan dina olika annonser. Utöver det vi nämner i blogginlägget ”Vad kostar det att annonsera på sociala medier?” kan det bero på vilken motprestation vi förväntar oss av kunden. Att betala för klick, där användarna behöver klicka sig bort från Facebook för att ta del av det du vill, är en relativt stor prestation. I regel är det därför också lite dyrare än att betala per visning där du inte förväntar dig lika mycket av mottagaren till annonsen.

Närvaro och koll på hela kedjan

Om en annons är dyr eller billig är det i slutänden du som avgör. Det beror på vad du tycker att mottagarens motprestation är värd. Alltså vad du är beredd att betala för att få trafik till din hemsida, eller få fler följare på din sida. Genom att vara närvarande och ha koll på dina annonser kan du snabbt se hur de mottas och justera om du tycker priset drar iväg eller spridningen är sämre än du tänkt dig.

Kom också ihåg att tänka igenom hela händelsekedjan och se till att det är tydligt för mottagaren vad du vill att de ska göra. Landningssidan på hemsidan är exempelvis minst lika viktig som annonsen om målet är att driva trafik dit.

Allra viktigast är dock att våga testa! Testa, följ upp, justera och testa igen. Då kommer du snart märka vilka annonser som går bäst och hur du ska formatera budskapet för bästa möjliga utfall.