Vad kostar det att annonsera på sociala medier?

Du får kanske ofta höra hur prisvärt och effektivt det är att annonsera på sociala medier, men vad kostar det egentligen? Och hur kan man göra för att få så mycket som möjligt för pengarna?

Annonsering på sociala medier sker genom budgivning. Hur mycket en annons kostar beror därför i första hand på vilken budgivningsmodell du väljer. De vanligaste att använda sig av är kostnad per klick (CPC) eller kostnad per visning (CPM).

CPC: innebär att du betalar för när någon klickar på annonsen. En bra modell när du vill driva trafik till en specifik sida.

CPM: innebär att du betalar per visning, i regel per tusen visningar. Effektiv modell om du vill skapa kännedom och nå så många som möjligt med ditt budskap.

Mer än budget påverkar budgivningen

I budgivningen är det sedan flera faktorer som spelar in i hur bra din annons går, och vad du får betala för synligheten:

  • Budget – Hur mycket pengar din annons har att röra sig med.
  • Annonsrelevans – Algoritmer läser av annonser och ger dem betyg utifrån relevans och kvalité. Att ha bra material, anpassat för målgruppen du vill annonsera mot, ger annonsen högre betyg och bättre spridning till en lägre peng.
  • Annonsengagemang – Även sannolikheten att användare interagerar med annonsen betygssätts. Annonser som väcker stort engagemang och lockar till interaktion får bättre spridning.
  • Konkurrens – Det beror också på vilka andra annonsörer som tävlar om att få synas mot samma målgrupp. Vilken budget, relevans och möjlighet att väcka engagemang har dina konkurrenter?

Medvetenhet kan ge billigare
annonsering på sociala medier

Att vara medveten om när konkurrensen är större, gör att du kan göra smartare val kring när du väljer att annonsera och mot vilka.

Ibland är det dock när konkurrensen är som störst som du vill synas som mest. Jobba då lite extra med själva annonsen så att den blir så relevant och engagerande som möjligt. Då får du ett visst försprång i budgivningen.

Tänk på att:
Högtider och semestertider är dagar där många annonserar, vilket höjer priserna.

Lördagar och söndagar, då fler är mer aktiva på sociala medier, också har en tendens att bli dyrare än veckodagar.

Kvinnor är generellt sett dyrare att annonsera mot, då de är mer benägna att interagera och engagera sig. Ibland kanske interaktionen är värd den där extra pengen?

Vissa branscher har större konkurrens, så som modebranschen, vilket påverkar priserna. Det är även dyrare att annonsera mot företag då det finns färre företag än privatpersoner på plattformarna.