Alla företag och organisationer hamnar förr eller senare i en kris. Den kan vara stor, den kan vara liten – men den påverkar alltid dig, dina medarbetare och din verksamhet på oväntade sätt.

Vår erfarenhet är att allt kan hanteras, men allra bäst går det om du är förberedd. Planerna behöver inte vara omfattande, däremot så konkreta som möjligt. Då har de störst chans att bli till nytta i ett akut läge.

Våra kursledare har hanterat utmaningar så som ekonomisk brottslighet, polistillslag, naturkatastrofer, allvarliga personolyckor, sexuella trakasserier och granskning av representation inom offentlig verksamhet för att nämna några.

Vi ger dig en verktygslåda så att du kan känna dig trygg och vet vad du ska göra när krisen kommer. Här är några exempel på vad våra utbildningar kan innehålla, du väljer hela eller delar av paketet. Vi skräddarsyr givetvis utifrån dina behov.

Exempel

Identifiera dina risker

Riskanalys med fokus på kommunikation. Genomgång av de risker som är relevanta för din verksamhet (riskexempel- och värdering, beskrivning av era riskscenarier).

Gör din krisplan

Vem behöver veta vad, när, hur, och i vilken ordning. Vem/vilka ska vara talesperson i olika situationer (målgruppsanalys, strategier och kanalval).

Formulera dina budskap

Så pratar du respektfullt med medarbetare, kunder och andra berörda (huvudbudskap, stödbudskap, fakta och tillämpad transparens).

Medieträning

Så blir du trygg i att hantera press, radio, teve och sociala medier (Intervju- och kameraträning, hantera virala drev i sociala medier).

Om kursledarna

Annika Lidgren

Annika Lidgren är kommunikationsstrateg med mångårig erfarenhet från offentlig verksamhet och näringslivet. Hon har minutplanerat förväntade kriser så som nedläggning av stora verksamheter, men också utan förvarning befunnit sig i stormens öga vid naturkatastrofer och olyckor.

Hon vet vad en användbar krisplan bör innehålla och har själv upplevt känslan av att bli ställd mot väggen i pressade intervjusituationer.

Håkan Wike

Håkan Wike är journalist med fokus på film och foto, men också en vass skribent som bland annat varit frilansande journalist för Dagens industri. Han bidrar med praktisk träning framför filmkamera, hur du kan agera när det kommer ett filmteam, hur filmare och fotografer tänker och hur du kan agera för att inte förstärka en negativ bild.