PR för alla – Checklista

Vi på Trampolin PR vill hjälpa oss själva och våra kunder att kommunicera inkluderande, alltså att kommunicera på ett sätt så att alla kan känna sig delaktiga i de sammanhang vi beskriver i texter, bildval, filmer etc. Därför har vi tagit fram denna checklista som vi hoppas ska komma till nytta för så många som möjligt.

Klicka på bilden för att ladda hem Checklistan!