Nygammal vd tillträder Trampolin PR

Då var det dags igen. Två år har gått och vi byter vd. Eller, om man så vill, fortsätter det delade ledarskapet. Vi, Helena och Marlene, startade Trampolin PR för snart tolv år sedan.

Vi var två personer som ville jobba med kommunikation på vårt sätt, vi ville leverera PR på norrländska – mindre snack och mera verkstad. I det arbetssättet finns inte plats för prestige, bossande, eller fina titlar. Vi har sedan start känt att vi tillsammans driver och utvecklar ett företag och då är en vd-titel inte viktigt för framgång. När vi anställde vår andra medarbetare behövde vi införa någon form av ansvarsfördelning. IT-frågor, ekonomi, sälj, personal osv. fördelades mellan oss och de olika frågorna fick lite extra omsorg från någon. När vi hade fått ytterligare några medarbetare insåg vi att det efterfrågades att någon var chef, även om det nästan var en större fråga externt än internt. Vi vände och vred på chefsskapet. Vem vill, vem vill inte, eller vill båda? Eller ingen? Eller vill vi ha någon extern vd? Vi landade i att det delade ledarskapet redan var ett vinnande koncept men att vi bara behövde utveckla det något. Vi valde att införa ett tydligare vd-skap men ett tidsbegränsat sådant. Vartannat år byter vi.

Att vara vd är både utmanande, roligt, spännande och lärorikt. Att ta ansvar för ett företag på ca 10 anställda med allt vad det innebär är så klart något vi känner oss stolta över när vi har den rollen. Att vara vd och chef i två år gör också att den som har rollen kan satsa lite extra. Det är ändå bara två år. Att vara tillgänglig, ha ett engagemang och bry sig lite extra om det som händer på kontoret är saker som vd får tänka på.

Den som inte är vd är i stället styrelseordförande. Men framförallt är den som inte är vd lite mer fri. I omgångar har vi nämligen gett varandra stor frihet under våra icke-vd-år. Vi har båda varit långlediga och passat på att bo utomlands i kortare perioder. Känslan av att vara lite mer fri handlar också om att kunna jobba mer hemifrån eller på tider som passar mig bättre.

När vi startade företag var en av drivkrafterna att vara fri, få bestämma själv och äga sin tid. I och med att vårt företag vuxit över åren har den friheten förändrats. Men det växande företaget har också gjort att vi fått utvecklas genom att leda fler medarbetare. Med ett delat ledarskap får vi det bästa av bägge världar. Vi skulle båda två varmt rekommendera det. Så vad krävs? Total tillit till varandra och en gemensam värdegrund är det vi ser som viktigast. Därutöver kan man ha olika ledarstil eller personligheter. Och det som en gång lockade oss att starta företag tillsammans är fortfarande ett mycket starkt band oss emellan – att vi ser upp till den andra och hennes stora skicklighet som kommunikationskonsult och företagsledare.

Marlene & Helena

Och ja, från 1 september 2020 är Marlene vd och Helena styrelseordförande.