5 kompositionsknep
som förbättrar dina fotografier

Schyssta bilder är en väldigt viktig del när det kommer till att marknadsföra sitt företag, och idag har så gott som alla möjlighet att ta egna foton med sin mobil. Så hur kan du förbättra kvalitén på dina bilder? Jo, med en genomtänkt komposition. Bildkomposition handlar om att medvetet placera olika delar av en bild på ett särskilt sätt för att det ska skapa en helhet. Här följer några kompositions-knep att ha i åtanke när du ska ta dina foton.

1. Horisontlinjen – Vad ska vara i fokus?

När det finns en tydlig horisontlinje, vilket ofta är fallet i landskaps- och naturfotografering, kan du tänka på var du placerar den i bilden. Vi vill hjälpa betraktaren att se vad som är viktigast i kompositionen. Så om horisontlinjen går i mitten av bilden blir det svårt att veta vad som är viktigast då allt får ta lika mycket plats i bilden. Placerar du horisontlinjen högt upp är marken det som hamnar i fokus. Gör du tvärt om och placerar horisontlinjen lågt hamnar himlen i fokus.

Centrerad horisontlinje – allt är viktigt. Låg horisontlinje – fokus på himlen. Hög horisontlinje – fokus på marken.

2. Vinkeln är viktig

När vi ser en bild tänker vi omedvetet att det är från vårt eget perspektiv. Är perspektivet vinklat ovanifrån objektet uppleves det som litet, eftersom vi jämför det med oss själva. Är perspektivet vinklat underifrån upplevs det som stort, då det känns som att vi betraktar det underifrån och vi är små i jämförelse med objektet. Det kan du dra nytta av, vill du att objektet ska upplevas stort och kraftfullt bör du ha ett lägre perspektiv. Ska objektet framstå som litet och sött bör du ha ett högre perspektiv. Om du vill porträttera objektet så realistiskt som möjligt ska vinkeln vara i samma höjd som objektet.

Perspektiv rakt framifrån – realistisk storlek. Perspektiv underifrån – objektet upplevs som större. Perspektiv ovanifrån – objektet upplevs som mindre.

3. Ta ett steg fram

Ett knep att ha i bakhuvudet när man fotograferar är att tänka ”är bakgrunden relevant i det här sammanhanget?”. Om svaret är nej kan du ta ett steg fram för att sålla bort onödiga föremål i bilden och skapa mer fokus på det man vill avbilda.

Exempel på hur “ta ett steg fram”-tekniken ger ett tydligare fokus.

4. Symmetri vs. asymmetri

Motsatserna symmetri och asymmetri är bra verktyg för att förstärka känslan i bilden. Vill du förmedla lugn, balans och harmoni i en bild passar en symmetrisk komposition väl. För mer spänning, rörelse och dynamik kan en asymmetrisk komposition passa bättre.

5. Tredjedelsregeln/Gyllene snittet

Många pratar ofta om gyllene snittet när det handlar om komposition och layout. Gyllene snittet är ett proportionsförhållande som faktiskt återkommer i naturen, till exempel i formen av snäckskal eller hur blommor växer. Det gyllene snittet används flitigt i allt från  arkitektur, musik, måleri och fotografi, eftersom det redan under renässansen ansågs vara det optimala förhållandet mellan olika proportioner.

För att räkna ut det gyllene snittet av en yta eller sträcka delar man in den i en längre del a och en kortare del b så att hela sträckan a + b förhåller sig till a som a förhåller sig till b.

Känns det krångligt? Prova tredjedelsregeln i stället. Det är en lättare version som fungerar lite liknande. Gör så här:

Dela upp ytan i tredjedelar horisontellt och vertikalt, placera objektet på ett av de ställen där linjerna möts.

Dela ytan i tre delar vertikalt och tre delar horisontellt. Välj ett av de fyra ställena där linjerna möts och placera objektet där. Två exempel där huset är placerat enligt tredjedelsreglen.