Med fokus på turism- och företag på landsbygden erbjuder Trampolin PR i samarbete med Länsstyrelsen i Jämtlands län ett antal utbildningar inom kommunikation och marknadsföring för företag i Jämtlands län. Utbildningarna sker under 2023 på olika platser i länet. Just nu är dessa utbildningar planerade. Varmt välkommen!

Digitala utbildningar

Annonsera på sociala medier
– för företag i Jämtlands län

21 april, kl. 09.00 – 12.00

Det är inte helt enkelt att veta var du ska annonsera, vad som skiljer annonskanalerna åt eller vilken kanal som passar just dina annonser bäst. I den här utbildningen dyker vi djupare i annonsering med fokus på sociala medier och tar din annonsering till nästa nivå.

Vi fördjupar oss i annonsering på Facebook och Instagrams digitala annonsplattformar. Tillsammans ger vi oss in i Facebooks eget annonseringsverktyg Ads Manager och bekantar oss med det. Vi ger dessutom en bild över hur den digitala annonskartan ser ut med aktörer som Bonnier och Schibsteds. Vad är det du köper och vad kan du göra själv?

Ur innehållet:

  • Presentation av de olika kanalerna och deras annonsverktyg
  • Facebook Ads Manager, så funkar det!
  • Vilken annonsering passar dig bäst? – vi diskuterar

Digital länk till Teamsmöte skickas ut senast dagen innan utbildningstillfället. Du behöver ej ha Teams nedladdat på din dator för att kunna delta.

Pris

500 kr exkl. moms per person.

Utbildningarna anordnas i samarbete med: