Behov
Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro (RCC) har under de senaste åren expanderat och fått flera nya uppdrag. Det ökande medarbetarantalet, nya kompetenser samt att stora delar av personalen befinner sig på annan plats varje vecka gör att den interna informationen inte längre fungerar tillfredställande. Behovet av ett väl fungerande intranät var därför stort. RCC var osäker på vilken teknisk lösning som var att föredra samt vilken struktur och typ av Intranät man skulle satsa på.

Lösning
Trampolin PR genomförde en workshop tillsammans med nyckelpersoner vid RCC för att analysera behov och nytta med ett intranät. Med utgångspunkt i workshopen levererade vi sedan ett grovt förslag till innehåll och struktur samt en rekommendation för teknisk lösning och fortsatt arbete.

Resultat
RCC valde att gå vidare med utifrån Trampolin PR:s rekommendationer och  kunde med hjälp av dessa själva gå vidare med att färdigställa sin intranätlösning.

 

Vi valde Yammer som lösning efter rekommendation av Trampolin PR.  Det har fungerat mycket bra, vi har minskat på mejlandet radikalt.  All organisationsinformation finns nu i ett eget flöde. Vi har kopplat ihop yrkesgrupper och skapat delaktighet på ett helt nytt sätt. Det är enkelt att ge varandra tydlig feedback och att ta del av vad andra gör på jobbet. Vi är inte färdiga med vårt interna förbättringsarbete  ännu, men mycket sker naturligt via Yammer. Det viktigaste är att chefsnivån ser detta som den primära kanalen för info och något som underlättar kommunikationen mellan alla på arbetsplatsen. Det gör att också medarbetarna uppskattar detta sätt att kommunicera.

Birgitta Clarin, uppdragsgivare och chef RCC Uppsala Örebro