torsta_logo

Torsta AB har idag 25 tackor och arbetar med förädling av dessa med utgångspunkt i att tackornas avkomma säljs på förhand. Varje familj/person som köper en tacka skriver ett avtal på ett år där man får kött, skinn och garn från sin tacka. Syftet för Torsta var att knyta producenter och konsumenter närmare varandra och de behövde en strategi och genomförande för att på bästa sätt nå ut med det nya konceptet.

Lösning
Med liten budget, men med en fantastisk produkt valde vi att arbeta med sociala medier, press- och mediarelationer samt att nyttja konceptet storytelling. Vi skapade “Torstas Tackor” och lät tackorna själva berätta om sin vardag, sina liv och vad som händer i fårhagen. Tackorna blev som grupp avsändare i all kommunikation. Vi gjorde en enkel plan med tidssatta aktiviteter som vi tillsammans med Torsta kunde förhålla oss till. Vi tog fram ett startkit till alla fårägare och vi skapade en Facebooksida där alla tackor presenterades med namn (namngivna av deras ägare) och där tackorna också kunde göra sina inlägg och svara på frågor . Lokal media bjöds in till en pressträff där också den första familjen fanns på plats för att hälsa på sin tacka.

Resultat
Det gemensamma målet vi satt upp innan start var att alla tackorna skulle bli uthyrda samt att Torstas tackor skulle synas i minst fyra mediekanaler. Spridningen i sociala och traditionella medier tog bra fart och tackorna blev uthyrda på mindre än en vecka. Det mediala utfallet blev mer än det dubbla. Idag har Torsta kö till att hyra en tacka.