torsta_logo

Torsta har en lång historia som lantbruksskola i landstingets regi. Sedan sommaren 2012 är Torsta ett aktiebolag som ägs gemensamt av regionförbundet, gymnasieförbundet och näringen. Naturbruksgymnasiet är fortfarande en del av Torsta, men verksamheten är i dag betydligt bredare än så. Torsta hade behov av att kommunicera förändringen, attrahera kunder och skapa rutiner för ett effektivt kommunikationsarbete.

Lösning
Tillsammans med Torstas ledningsgrupp och medarbetare arbetade vi fram en kommunikationsplattform för nya Torsta. Vi gjorde en nulägesanalys där vi undersökte hur medarbetare, samarbetspartners och kunder såg på varumärket Torsta och Torstas kommunikation. Utifrån nuläge och vision definierade vi Torstas profil och position. Vi formulerade Torstas erbjudanden och budskap. Kommunikationsplattformen kompletterades med en konkret aktivitetsplan med prioriterade aktiviteter, syfte, ansvar och budget. Plattformen förankrades bl.a. genom en budskapsträning där alla medarbetare fick träna på att anpassa budskapen till olika målgrupper.

Resultat
Torstas styrelse har fattat beslut om kommunikationsplattformen. Framtagande av plattformen har lett till att Torstas medarbetare, ledningsgrupp och styrelse fått en bättre samsyn kring Torstas erbjudanden och hur Torsta ska presenteras. Arbetet har engagerat alla medarbetare och tack vare aktivitetsplanen har kommunikationsarbetet fått fart. Bland annat har en ny logotyp och en ny grafisk manual arbetats fram, och ”Magasin Torsta – Grönt och läsvärt om jord, skog, djur och vatten” utkommer numera med två nummer per år.

Magasinet ska visa bredden av det område som Torsta verkar inom, ge inspiration och argument för de gröna näringarna, ge fördjupning inom någon aktuell fråga och lyfta goda exempel på framgångsrika företagare inom området. Målgrupper är politiker och andra beslutsfattare, företagare samt elever och föräldrar.

– Magasinet fungerar som en bra informationskanal både för näringen och för Torstas egen verksamhet. Det är lätt att ta med sig till möten och andra sammanhang där vi möter beslutsfattare och politiker och det upplevs som proffsigt och välgjort. Vi delar alltid ut magasinet till konferens- och mötesgäster här på Torsta och till besökare vid olika event, säger Trine Amundsen, vd Torsta AB.