tillvaxtanalys

TiIlväxtanalys fick frågor från medarbetare kring sociala medier och ville tydliggöra hur myndigheten ser på medarbetarnas användning av dem. De upplevde också att det fanns ett behov inom organisationen att ta ställning till om TiIlväxtanalys som myndighet skulle vara aktiv i sociala medier, och i så fall i vilket syfte.

Lösning
Trampolin PR fick i uppdrag att vara rådgivare och bollplank till TiIlväxtanalys i arbetet med att ta fram en policy för sociala medier. Vi höll i ett uppstartsmöte för medarbetarna inom kommunikationsfunktionen. Vid uppstartsmötet gick vi igenom förslag till upplägg, aktuella frågeställningar som en policy bör besvara och försökte ge inspiration genom goda exempel. Därefter arbetade Tillväxtanalys kommunikatörer själva fram policyn. Vi bidrog med feedback och rådgivning kring införande i organisationen.

Resultat
Ökad kunskap och tydlighet rörande sociala medier inom Tillväxtanalys. Myndigheten har nu en policy som tydliggör hur myndigheten ser på medarbetarnas användning av sociala medier samt vad som gäller om konton ska skapas i myndighetens namn. På detta sätt har Tillväxtanalys grundat för trovärdig kommunikation via de sociala medierna.