Problem: Svenskt Näringsliv arbetar med opinionsbildning och vill både nå ut i media med sina frågor och påverka genom möten mellan företagare och politiker. För att skapa engagemang och nå ut behöver Svenskt Näringsliv hitta nya idéer och nya sätt för effektiva möten.

Lösning: Vi skapade aktiviteten Business Jumping. Ett koncept med flera korta företagsbesök på ett och samma tema under en intensiv timme. Företagen som deltar befinner sig inom lämpligt promenadavstånd och har alla fått förbereda sig på att ge sin syn på en aktuell fråga. Vid den Business Jumping som genomfördes den 14 januari var temat kompetensförsörjning. ”Jumpingen” avslutas med en gemensam fika, diskussion och närverkande mellan företag, politiker och tjänstemän.

Resultat: Svenskt Näringsliv har nu genomfört Business Jumping vid två tillfällen. Och då aktiviteten varit uppskattad kommer konceptet att användas igen. Vid det senaste tillfället deltog politiker och tjänstemän från tre kommuner, regionförbundet, landstinget samt jämtländska riksdagsledamöter. Engagerade diskussioner, nätverkande och publicitet i lokalmedia gjorde att målen med mötet uppnåddes.