SV_DJUR

Under våren 2013 beslutade Svensk Djursjukvårds medlemmar att införa kvalitetsregler för sina 140 medlemmar (djursjukhus och klinker i Sverige). Ett branschsigill som symbol skulle skapas och lanseras internt till medlemmarna och externt till slutkund – dvs djurägarna. Under 2014 fick vi uppdraget att ta fram organisationens första branschrapport.

Lösning
Lanseringsplan med strategi och budskap för implementering. Vi formgav sigillet och tog fram material som skulle stödja lanseringen. När det gäller den grafiska formen på sigill och material valde vi att utgå från befintlig logotyp och värdeord för att skapa igenkänning och för att de nya delarna skulle harmoniera med befintlig grafisk profil. I själva lanseringen ingick också att formulera budskap – de 19 medlemsreglerna formulerades om till fyra kvalitetslöften och ett ”Vi lovar”-koncept. Tillsammans med Novus genomförde vi en undersökning bland Sveriges Djurägare för att inhämta kunskap om hur djurägaren väljer klinik. Vi genomförde även en enkel fokusgrupp med ett par djurägare för att testa budskap och material. Den interna lanseringen skedde via möten med medlemmarna, presentationsfilm som fanns tillgänglig på internet för alla medlemmar m.m. Den externa lanseringen bestod av synlighet i branschmedier via pressmeddelanden; debattartiklar och personlig kontakt, ”Vi lovar”-annonser, möten och brev till intressenter samt PR kring undersökningen. Vi uppdaterade också hemsidan med ny struktur, nya texter samt formulär. Talespersoner inom organisationen fick budskaps- och medieträning. Under sommaren 2014 har vi genomfört medlemsundersökningar som nu resulterat i en första branschrapport där vi arbetat med texter, formgivning, analys och PR.

Resultat
Alla 140 medlemmarna har fått material och information genom flera kanaler vilket har gjort att de idag publicerar information och synliggör branschsigillet både på sin klinik och sina hemsidor. Medlemmarna har fått verktyg som visar att de arbetar seriöst med kvalitet och det gör det lättare för djurägarna att välja trygg vård till sitt djur. Det har blivit ett ökat fokus på kvalitets- och kommunikationsfrågor bland medlemmarna. Branschmedier har skrivit om Kvalitetsmärkningen. Branschrapporten trycktes och distribuerades till alla medlemmar samt intressenter med mycket positivt resultat – nu äger Svensk Djursjukvård själva kunskap om sin bransch. I samband med distributionen kontaktades utvalda medier. Det resulterade i ett 40-tal artiklar, nyhet på ekot och P1-intervju med fokus på en av kundens viktigaste frågor – kompetensförsörjning.

 

Hemsida