Behov
Likt många andra kommuner jobbar Strömsund för ökad inflyttning. En viktig målgrupp för kommunen är personer i Nederländerna som drömmer om ett liv i Sverige. Projektet Heja Strömsund hade därför behov av att nå ut till personer i Nederländerna inför en stor mässa för utflyttare i Houten.

Lösning
Trampolin PR har, tillsammans med Heja Strömsund, arbetat fram en kommunikationsplan för hur Strömsund ska arbeta för att få fler att intressera sig för Strömsund. Fokusgrupper genomfördes i ett tidigt skede för att ringa in målgruppernas flyttresor och attityd till livet i Strömsund.

Inför mässan i Houten skapade vi en digital kampanj utifrån kommunikationsplanen. Vi byggde en kampanjsida till vilken vi genom digital annonsering drev trafik. Vi skapade en målgruppsanpassad film för att locka till sidan och annonserade på Facebook, Instagram och YouTube. Målet var att Strömsund skulle få många besökare

Resultat

  • Facebook-annonsen har gett 3 328 länkklick (Facebook, Instagram och Audience Network inkluderat), 120 reaktioner (gilla, älska, haha osv), 25 kommentarer och nått 122 975 personer.
  • YouTube-annonsen har gett 312 klick, 99 431 exponeringar och hade en visningsfrekvens på 28,80 %.
  • Kampanjsidan (hejastromsund.se/goedleven2020) hade 7357 besök under kampanjperioden (att jämföra med landningssidan hejastromsund.se som under samma period haft 761 besök), trafiken kommer mestadels via Facebook.

Statistik i all ära, mest stolta är vi över detta fina tack-mejl från uppdragsgivaren:

”Tusen TACK för en väl riktad kampanj! Vi är nu tillbaka efter mässan i Holland. Intresset för vår kommun har aldrig varit större och under vår presentation var det överfullt! Människor stod längs väggar och även utanför 🙂 (Förra året var det ett 30 tal personer som kom) Återigen, stort tack! Ni är suveräna!!”