st_olavsleden_logo

Hösten 2013 återinvigdes S:t Olavsleden med målet att bli Skandinaviens svar på Santiago de Compostela, en pilgrimsled som lockar 100-tusentals vandrare årligen. Östersunds kommun, gav Trampolin PR uppdraget att öka kännedomen och kunskapen om S:t Olavsleden, själva återinvigningsveckan ”S:t Olavsleden Week” och förankring av satsningen hos de lokala aktörerna som finns längs leden. På sikt ska satsningen leda till ett ökat antal arbetstillfällen längs leden.


Lösning

Vi valde att kommunicera internationellt direkt då målgrupperna främst är utländska vandrare och vi valde även att fokusera på sociala medier för att få snabb informationsspridning i rätt forum. Facebook, hemsida, Instagram och Twitter var centrala kanaler tillsammans med synlighet i identifierade medier. Vi lyfte fram det unika med S:t Olavsleden; ”one of the big four” en tidigare känd pilgrimsled som nu vaknar till liv, historia och mystik kring St Olav (storytelling), 54 mil lång från kust till kust etc. Vi samarbetade med en kommunikationsbyrå i Norge och en byrå med fokus på Holland och Tyskland. Tillsammans skapade vi sociala medier-kampanjer i fyra länder med bland annat videoblogg, facebookannonsering, tävlingar m.m. Vi skapade synlighet i medier via pressmaterial, pressmeddelanden, personliga kontakter och individuella pressbesök. För att nå de lokala aktörerna efter leden förmedlade vi nyheter till lokal media med fokus på återinvigningsveckan som innehöll en mängd evenemang samt goda exempel på förbättringar av ledens märkning, kartor etc. Utvalda nationella och internationella medier bjöds in för att testgå delar av leden inför återinvigningen. Internationellt digitalt pressrum öppnades med lättillgängliga högupplösta bilder och fakta om leden.

Resultat
Genom planerad PR och pressrelationer fick S:t Olavsleden stort genomslag i medier, både nationellt och internationellt. Ett 10-tal svenska och internationella journalister kom på pressbesök. Totalt publicerades 150 svenska artiklar om S:t Olavsleden under sju månader. Inför återinvigningsveckan publicerades lokalt 15 artiklar och leden synliggjordes i 10 Radio/TV-inslag. På nationell nivå så skrev TT (nyhetsbyrån) två artiklar, det var inslag i Rapport, TV4 morgon samt artiklar i bland annat Scanorama, Kupé, Vagabond, Utemagasinet, Travel News och Dagen. Invigningen av S:t Olavsleden skapade stort engagemang i sociala medier, många såg videobloggen på YouTube och gensvaren på Facebook var mycket bra. Vi lyckades på kort tid skapa stor kännedom om leden och återinvigningsveckan bland målgrupperna och intresset för leden har ökat både lokalt och internationellt.

Vi har fått förnyat förtroende att arbeta med S:t Olavsledens kommunikation från 2015-2018. Vi ska fortsätta arbeta strategiskt med kommunikation och PR, utbilda aktörer längs leden och skapa kännedom om leden till vandrare via nya och etablerade kanaler.

 

Hemsida