Problem: Jämtlands läns landsting har under en längre tid haft problem med att ett stort antal patienter inte kommer på sina bokade tider, eller avbokar såpass sent att ingen ny patient hinner kallas. Det har lett till att värdefulla tider går till spillo och att vårdköerna blir onödigt långa. Landstinget ville skapa uppmärksamhet kring problemet för att få patienterna att komma på sin bokade tid eller avboka i tid så att någon annan får den.

Lösning: Vi skapade informationskampanjen ”Proppen” som pågick i 10 veckor. För kampanjen togs en fysisk figur fram, Proppen, som skulle symbolisera de som inte dyker upp på sina bokade tider. Målet var att våga sticka ut hakan för att skapa en ”snackis” och att lyfta tydliga siffror som visade på hur stort problemet med uteblivna besök är. Vi valde kanaler som når en bred målgrupp; dagstidningar, webb och Facebook samt landstingets egna kanaler. Vi skickade även ut Proppen på stan för att i hemlighet filma då han stoppade upp i köer och butiksentréer. En viktig del i kampanjen var även mediabearbetning.

Resultat: Kampanjen fick ett stort genomslag och problemet med uteblivna besök uppmärksammades i alla lokala medier; Östersunds-Posten, Länstidningen, TV4-nyheterna och Mittnytt. Östersunds-Posten ägnade en Ledare åt problemet det gjordes även ett inslag på riksnyheterna. Landstinget har idag tankar på hur man ska kunna hålla kampanjen levande för att fortsätta påminna patienterna.