logo

Östersunds kommun anordnade hösten 2012 och hösten 2013 ”Medarbetardagar”. Alla 5 500 medarbetare inom kommunen bjöds in till en halvdag med föreläsningar och inspiration. För att alla skulle få plats, delades dagarna upp på 10 halvdagar. För att hålla ihop dagarna behövde Östersunds kommun en moderator.

Lösning
Trampolin PR/Marlene Ström agerade moderator vid alla tio tillfällen både 2012 och 2013 samt deltog i förberedande träffar och gav input, idéer och uppslag till den röda tråden som arrangören ville uppnå.

Resultat
Medarbetarna sa i en efterföljande undersökning att de var mycket nöjda med dagarna. Känslan hos medarbetarna att tillhöra en och samma organisation som de kan vara stolta och glada över att jobba för är dagarnas viktigaste mål. Trampolin PR/Marlene Ström fick förnyat förtroende 2013.