mu_logotyp_lag

Jämtlands län behöver fler invånare och Mittuniversitetets studenter är en potentiell målgrupp. För många studenter är arbetsgivare och jobben dolda och de har inga eller få kontakter i länet. Studenterna behöver hjälp ut i arbetslivet, samtidigt har många arbetsgivare svårt att hitta rätt kompetens.

Lösning
Genom ett nära samarbete med Mittuniversitetets samverkansavdelning startade Trampolin PR ett mentorprogram 2011. Mentorprogrammet handlar om att en student får en mentor i arbetslivet att träffa och samtala med under tio månader. Mentorprogrammet ska vara enkelt, personligt, lättillgängligt och öppet för alla. Trampolin PR projektleder mentorprogrammet och hittar relevanta mentorer från Östersunds arbetsliv.

Resultat
Antal deltagare i mentorprogrammet har hela tiden ökat och sedan starten 2011 har vi matchat 350 personer med varandra. 175 studenter från olika utbildningar och 175 mentorer från olika branscher i arbetslivet. Flera studenter vittnar om att mentorrelationen berikat deras liv och fått dem att komma närmare arbetslivet, det har i flera fall lett till jobbkontakter och ett större självförtroende.