Behov
Krokomsbostäder hade behov av att ta ett helhetsgrepp om sitt kommunikationsarbete. Bestämma hur de vill synas utåt och hitta rutiner för kommunikationen internt.

Lösning
Trampolin PR anlitades för att tillsammans med Krokomsbostäder arbeta fram en kommunikationsplan. Workshops med ledningsgrupp, medarbetare, chefer och styrelse resulterade i en plan som styrelsen fattade beslut om i maj 2015.

Resultat
Krokomsbostäder har fått ett verktyg för hur de ska jobba med kommunikation både internt och externt. Förväntningarna på cheferna i organisationen har förtydligats, liksom ansvar och rutiner. Kunskapen om kommunikation har höjts. Med utgångspunkt i det nya huvudbudskapet #schystboende och i den nya interna värdeorden har en ny grafisk profil och en ny hemsida arbetats fram.

krokomsbostader_webb

Läs om kick-off med varumärkeskontrakt