Behov: Krokoms Kommun upplevde att de inte hade någon tydlig struktur för sitt kommunikationsarbete. De saknade ett styrdokument och en röd tråd i kommunikationen. Det fanns heller ingen tydlig gemensam bild internt av hur Krokoms kommun skulle kommuniceras.

Lösning: Trampolin PR fick i uppdrag att arbeta fram en kommunikationsplan för kommunens arbete. Genom en nulägesanalys samt workshops med kommunstyrelse och kommunledning fick vi underlag till kommunikationsplanen. I planen definierade vi kommunens profil (hur de vill uppfattas), formulerade budskap samt prioriterade målgrupper och strategier för att arbeta med både extern och intern kommunikation. Till planen kopplades också en aktivitetslista med konkreta insatser för att utveckla kommunens kommunikation.

Resultat: Arbetet med kommunikationsplanen resulterade i att kommunens ledning blev engagerade i kommunikationsarbetet och fick en tydlig gemensam bild av profil och budskap. De ledord som arbetades fram i planen blev ”den röda tråden”. Arbetet resulterade i ny pay off för kommunen (Vi gör plats för växtkraft), vilken sedan också blev kommunens nya vision. Kommunikationsplanen har skapat struktur och legitimitet för kommunikationsarbetet och planen har legat till grund för kommunens nya grafiska profil, för den nya hemsidan och för andra aktiviteter som har utvecklat kommunens kommunikationsarbete.