dios-logo

Diös har vi ett par tillfällen senaste åren haft behov av förstärkning på marknads- och kommunikationsavdelningen både för att hantera löpande kommunikationsuppgifter och strategisk planering.

Lösning
Med kort varsel har Trampolin PR gått in och fungerat som en extra kommunikationsresurs. Eftersom arbetsuppgifterna och behovet är mångfacetterat har flera av våra konsulter varit involverade. En person har haft huvudansvaret och också arbetat viss tid på plats hos Diös.

Resultat
Diös har under perioder av bristande egna personella resurser ändå kunnat upprätthålla den löpande kommunikationen – via extern webb, intranät, pressmeddelanden, kommunikationsplaner, intern rådgivning m.m. – något som är mycket viktigt för trovärdigheten i ett börsnoterat bolag som Diös.