Behov
Hjärnstyrkan är ett assistansföretag med cirka 160 medarbetare i Jämtlands och Västernorrlands län. Företaget tog kontakt med Trampolin PR våren 2016 för att få stöd i arbetet med att tydliggöra sitt varumärke internt och externt. 

Lösning
Trampolin PR arbetade tillsammans med Hjärnstyrkan fram en kommunikationsplan där också varumärket definieras i form av ”så här vill vi uppfattas” och budskap. Till grund för planen låg en intern enkätundersökning, nulägesanalys (bransch och målgrupper) arbetsmöten med vd och chefsgruppen samt workshops med alla medarbetare.

Resultat
Hjärnstyrkan har tydliggjort varumärket för den egna organisationen. Chefer och medarbetare har fått en ökad kunskap om varumärkets betydelse för företaget och sin egen roll i detta. Förutom att ta fram kommunikationsplanen har Trampolin PR tillsammans med Hjärnstyrkan arbetat fram en ny hemsida (hjarnstykan.se) samt genomfört en kick-off med fokus på genomförande och ett fortsatt aktivt kommunikationsarbete.

 

case_hjarnstyrkan