Behov
Det var dags för nya moderna Krokomsbostäder att lanseras. Den nya kommunikationsplanen, grafiska profilen och den nya webben behövde förankras hos medarbetarna. Alla behöver vara med och känna till vad detta innebär och varför, för att kunna vara goda ambassadörer för sin arbetsplats.

Lösning
Trampolin PR anlitades för att planera och genomföra en kick-off för alla medarbetare. Programmet innehöll både presentation av ”nya Krokomsbostäder” och grupparbeten kring värderingar och varumärke. Dagarna avslutades med att alla medarbetare deltog i en vernissage av konstverk kopplade till Krokomsbostäders varumärke samt att alla fick signera ett varumärkeskontrakt.

Resultat
Krokomsbostäders alla medarbetare fick ökad kunskap kring varumärke och hur det egna agerandet är en del av det. I och med Kick-offen bytte även Krokomsbostäder skepnad externt och medarbetarna har fått bra förutsättningar för att kunna svara på frågor och förklara förändringen för kunder och andra. Ett nytt modernt Krokomsbostäder har bidragit till ökad stolthet hos medarbetarna.

Läs om kommunikationsplanen