Behov
Region Jämtland Härjedalen har ett stort rekryteringsbehov. Kommunikationen kring lediga tjänster har dock varit spretig, både innehålls- och utseendemässigt samt när det gäller kvalitet. Region Jämtland Härjedalen hade därför behov av att ta fram ett enhetligt koncept att arbeta utifrån, en idé som kan rama in kommunikationen och skapa ett mer enhetligt och proffsigt intryck.

Lösning
Trampolin PR genomförde en workshop med nyckelpersoner som jobbar med rekrytering och kommunikation inom regionen. Utifrån arbetet under workshopen, behov, målgrupper och varumärkespolicy arbetade vi sedan fram ett koncept. Vi landade i att det som var viktigt att lyfta i kommunikationen och som även kunde fungera som minsta gemensamma nämnare för alla typer av tjänster som regionen rekryterar var ”mervärde”. När man tar ett jobb inom Region Jämtland Härjedalen får man något mer än själva jobbet. Vi byggde konceptet på det. Huvudbudskapet blev ”Jobb inkl. ett gott liv” med möjligt att variera vad som är inklusive utifrån målgrupp och situation. T.ex.

  • Utvecklande chefsjobb, inkl. fritid*
  • Kvalificerat sjuksköterskejobb, inkl. härliga kollegor*
  • Omväxlande sjuksköterskejobb, inkl. forskning*   

En förklarande text utvecklar vad som är inklusive och används tillsammans med huvudbudskapet som en asterisk (*). Det blir också ett sätt att väcka intresse. Utifrån inklusive-idén levererade vi annonsskisser, mässkoncept, texter, bildval samt rekommendationer för webb och digital närvaro.  

Resultat
Region Jämtland Härjedalen har nu börjat använda konceptet både i annonser och på mässor. Rekryteringswebben är under uppbyggnad. Mottagande inom organisationen har varit bra och en gemensam idé att bygga kommunikationen kring underlättar arbetet.

– Vi är jättenöjda med vårt nya jobbkoncept och alla tips vi fått av Trampolin PR på hur vi kan utveckla och jobba med detta. Vi har fått mycket positiv respons att det är vår personal på bilderna och att det finns en rolig vinkling med mervärdet som man får inklusive jobbet, säger Maria Risemark, kommunikatör på Region Jämtland Härjedalen.