j__ligg_sv

Hösten 2015 var det dags att inviga Jämtlands nya gymnasieby i centrala Östersund. Syftet var att öka kännedomen om Jämtlands Gymnasium i länet och visa upp mångfalden i utbildningarna som erbjuds. Arbetet skulle leda till lokal publicitet och en stolthet för elever och personal. Vårt uppdrag var att projektleda, planera och genomföra invigningen av den nya gymnasiebyn.

Lösning
Ett av de verktyg vi använder i vårt kommunikationsarbete är varumärkesbyggande event. Detta var ett sådant tillfälle för Jämtlands Gymnasium. Alla målgrupper var samlade och det gavs tillfälle att visa hela JGYs verksamhet, det vill säga jobba med sitt varumärke i en positiv aspekt. Projektledningen har inneburit allt från strategiskt arbete till praktiskt genomförande och pressrelationer. Fokus låg på lokal PR och digital närvaro för att nå ut till en sådan bred målgrupp som möjligt i syfte att besöka JGY den aktuella dagen och ta del av hela utbudet. Vi jobbade mycket med en referensgrupp av elever som fick tycka till och sätta sin prägel på eventet. Arbetet krävde bra intern kommunikation för att få med alla på banan. Samtliga elever och all personal skulle under dagen vara budbärare för eventet

Resultat
Vi lyckades skapa stor kännedom och bra PR om Jämtlands Gymnasium och den nya gymnasiebyn. Personal och elever visade stolthet. Samtliga lokala medier rapporterade om invigningen och Jämtlands gymnasiums satsning har presenterats på ett positivt sätt. Invigningen var välbesökt av elever, personal, föräldrar, syskon, före detta elever och en nyfiken allmänhet. Referensgruppens idé om en karneval genom stadskärnan gjorde stort avtryck. JGY visade konkret upp sin mångfald då 2000 elever och personal klädde ut sig och tågade tillsammans!

Några konkreta resultat:
• Samtliga lokala medier rapporterade om invigningen innan, under och efter evenemanget.
• Stor spridning och positiva inlägg i sociala medier.
• Elever och personal återkopplade i positiva ordalag om att invigningen blev precis vad de önskat.