InlandsInnovation_logo

Inlandsinnovation hade behov av en kommunikationsbyrå som kunde bistå både med strategisk planering och rådgivning samt produktion av bland annat Årsredovisning, kvartalsrapporter och nyhetsbrev.

Lösning
Trampolin PR fick i uppdrag att fungera som Inlandsinnovations byrå och i nära samarbete med Inlandsinnovation jobba med både årsplanering av kommunikationsarbete och det löpande genomförandet. Vi har t.ex. planerat en besöksturné och möten med portföljföretag, hållit i medieutbildning, skrivit pressmeddelanden, jobbat med medierelationer, producerat Årsredovisning, ekonomiska rapporter och informationsmaterial.

Resultat
Inlandsinnovation har tagit mer plats och blivit synligare, både i egna kanaler och i media. Årsredovisningen har fått ett lyft och mycket positiv feedback från externa parter. Trampolin PR har skapat rutiner och planer för Inlandsinnovation att hålla sig till över året och fungerar som ett strategiskt bollplank inför och under förändringar som verksamheten genomgår.

Hemsida