Behov
Bilverkstan Bilfix i Sundsvall hade fler kunder än de kunde ta hand om. Trots det var ambitionen att växa ännu mer. De var i skriande behov av fler medarbetare, men konkurrensen om bilmekaniker är stenhård och de hade inte lyckats rekrytera någon på traditionell väg. Bilfix ville därför göra något annorlunda, dels för att hitta nya medarbetare, dels för att sticka ut i branschen och stärka sitt varumärke.

Lösning
Budget och övriga resurser var begränsade. Däremot identifierades en unik möjlighet, då Bilfix är en ovanligt personlig och familjär bilverkstad. Lösningen blev en Facebook-kampanj där medarbetarna själva fick agera huvudpersoner i artiklar och filmer. Budskapen handlade om fördelarna med att jobba på Bilfix. Upplägget var humoristiskt och vi utnyttjade delägarnas ”kändisskap” i trakten.

Mål och resultat

  • Utifrån tidigare spridning av filmer sattes ett mål på antal visningar på Facebook till 20 000. Resultatet blev 42 000 visningar.
  • Det var viktigt att få många länkklick till hemsidan eftersom platsannonserna var publicerade där. Målet var 400 och resultat blev över 1 000 länkklick.
  • Det övergripande målet var att hitta nya medarbetare, varav en bilmekaniker var allra viktigast. En månad efter kampanjslut hade Bilfix hittat rätt person. Tack vare det har de kunnat ta emot fler kunder och ökat sin omsättning rejält.