Behov
Realbridge är ett startupföretag som tillhandahåller ett QR-kodsystem som hjälper deras kunder att hålla koll på fysiska objekt som rör sig i en verksamhet, till exempel nycklar, maskiner, inventarier med mera. Som de flesta nystartade bolag hade de behov av att skapa kännedom och locka till intresse, och som de flesta nystartade bolag hade de inte budget till en omfattande annonskampanj.

Lösning
Trampolin PR föreslog en satsning på redaktionell publicitet. Idén var att låta Realbridges befintliga och nöjda kunder föra Realbridge talan inom respektive bransch. Vi intervjuade några av Realbridges större kunder och skapade ett antal artiklar som tydligt beskrev nyttan med QR-kodsystemet. Vi kompletterade med bra bildmaterial och erbjöd branschtidningar nyttja våra texter och bilder alternativt förmedlade vi de rätta kontakterna och vinklarna för dem som ville skriva själva.

Resultat
Flera artiklar publicerades i branschtidningar inom fastighet, bilhandel och el. Utifrån dessa har Realbridge idag fått 60-talet leads mot affärer. Detta har skett genom direktkontakter från potentiella kunder som läst artiklarna om Realbridge, genom höga träffar på Googlesök samt genom att Realbridge själva använt artiklarna som trovärdiga referenser vid säljinsatser. Realbridge kan idag se en direkt reportagekoppling till minst fyra nya kunder vilket tillsammans genererat affärer för 180 000 kronor.