Bydalsfjallen

Destination Bydalsfjällen har sedan 2011 drivit projektet ”Destinationsutvecklande insatser i Bydalsfjällen”. Syftet med projektet är att få till en bra samordning och ett fungerande samarbete inom destinationen, något som i förlängningen ska öka antalet gästnätter. Mitt i projektet slutade bägge projektledarna och Destination Bydalsfjällen AB sökte en person som kunde driva projektet i hamn.

Lösning
Trampolin PR har erfarenhet av arbete med turismbranschen och av att projektleda stora komplexa projekt. Vi fick  uppdraget att leda projektet och ser tillsammans med aktörer i området till att de aktiviteter som ska genomföras också genomförs.

Resultat (31/1-12):

  • Nytt magasin, ”Svängrum”, framtaget och distribuerat.
  • Två nya evenemang på rull.
  • Säljstrategi för nordiska marknaden framtagen.
  • Skyltprogram framtaget och skyltar på gång att produceras.
  • Månatliga möten samt veckomöten på telefon med aktörer i området.

Hemsida