Behov
Ekonomibyrån KlaraPapper vill fortsätta växa i både Stockholm och Östersund. Särskilt i Östersund har det varit utmanande att rekrytera erfarna redovisningskonsulter. KlaraPapper ville därför ta ett nytt grepp, försöka nå ut bredare med budskapet att de söker medarbetare samt skapa ett positivt surr kring KlaraPapper som arbetsgivare. De vände sig till Trampolin PR får att få hjälp med idé och genomförande.

Lösning
Trampolin PR identifierade tillsammans med KlaraPapper vilka som var de viktiga målgrupperna, vad de attraheras av och via vilka kanaler man bäst når dem. Även KlaraPappers styrkor som arbetsgivare identifierades. Utifrån detta skapade vi kampanjen ”Både och” som byggde på att man som medarbetare på KlaraPapper kan få Både och – Östersund och Stockholm, Affärsmässiga möten och gapskratt, Karriär och fritid med mera. Dessa budskap spreds via en kampanj på Facebook och LinkedIn till de identifierade målgrupperna. I kampanjen ingick också att vi skrev artiklar där några dag dagens medarbetare fick berätta om vad de gillar med KlaraPapper. Vi gjorde också två filmer till Facebook som med värme och lite humor berättade om KlaraPapper som arbetsplats. När det gäller filmerna stod vi för idé och manus sedan tog vi hjälp med själva filmningen av Skildring. Under kampanjen arbetade vi också för att KlaraPapper skulle lyftas av lokala media.

Resultat
Kampanjen som pågick under april/maj 2017 fick bra spridning i sociala medier. ÖP skrev en artikel med rubriken ”KlaraPapper söker personal” som spreds både i papperstidningen och via ÖP:s digitala kanaler. Även Svensk Näringsliv uppmärksammade företaget och gjorde en film med tillväxtföretaget KlaraPapper som spreds via Svenskt Näringslivs kanaler. KlaraPapper upplevde själva att många fick upp ögonen för företaget, flera hörde av sig och var intresserade och flera intressanta ansökningar kom in.