sn-logo


Svenskt Näringsliv använder sin webbplats till opinionsbildning, bland annat genom artiklar där företagare får beskriva sin vardag. Trampolin PR har under flera år haft förtroendet att skriva artiklar för Svenskt Näringsliv.

Lösning
Trampolin PR genomför regelbundna redaktionsråd med beställaren, där vi utifrån de frågor som är aktuella inom Svenskt Näringsliv hittar intressanta företag och frågeställningar att skriva om. Utifrån vad vi bestämmer på redaktionsrådet intervjuar, fotar och skriver vi. Som ett komplement har vi också börjat göra webb-tv. Korta inslag med samma opinionsbildande syfte som artiklarna.

Resultat
Några exempel på artiklar och webb-tvinslag som enligt Svenskt Näringslivs webbstatistik fått stor spridning och många läsare:

Woolpower Skistar