Utökad marknadsavdelning till Loxysoft

Loxysoft utvecklar och säljer IT-system till företag som bedriver telefonförsäljning, kundservice och bemanningsplanering. De flesta kunderna finns i Norden men tjänsterna säljs över hela världen. Loxysoft har 80 anställda på fem orter; Stockholm, Göteborg, Oslo, Östersund och New York. Huvudkontoret ligger i Östersund, men marknadschef och marknadsassistent finns i Oslo.

Loxysoft har behov av att komplettera sina egna marknadsresurser med både strategisk och praktisk kompetens. De lever i en värld av snabba beslut och har ofta behov av hjälp med kort varsel.

  • Analys & undersökningar

  • Digital närvaro

  • Idé & strategi

  • Form & layout

Lösning

Trampolin PR löser den utmaningen genom att vara Loxysofts utökade externa marknadsavdelning. Vi tillhandahåller en kommunikationsstrateg som driver arbetet med marknadsplan och kanalstrategi samt arbetar proaktivt och föreslår kommunikationsaktiviteter utifrån planen.

En projektgrupp av medarbetare hjälper sedan till att producera material till webb och nyhetsbrev, skriva pressmeddelanden och texter till informationsmaterial av olika slag. Vi sköter all design och grafisk produktion samt filmproduktion.

Vi plockar ihop den kompetens som behövs för stunden och Loxysoft får därför tillgång många olika typer av kompetenser utifrån sitt löpande avtal med oss.

Resultat

Större synlighet i digitala kanaler och sociala medier bidrar nu tydligt till att skapa uppmärksamhet kring tjänster och produkter, men också till att långsiktigt bygga varumärket. Filmer och informationsmaterial utgör ett naturligt och effektivt stöd i säljarbetet. Från att ha haft väldigt få följare och låg interaktivitet på exempelvis LinkedIn får inläggen god spridning och uppmärksammas av samarbetspartners och kunder. Ett ökat engagemang från Loxysofts egna medarbetare är en nyckelfaktor i arbetet.