Utbildningshemsida Landsbyggarekoncept

Leader Höga Kusten har under några år genomfört ett projekt de kallar ”Landsbyggare”. Ett mycket lyckat inflyttarprojekt som flera andra leaderområden i landet nu tittar på och vill göra lika. Leader Höga Kusten kontaktade Trampolin PR för att få hjälp med att sätta samman ett form av kursmaterial kring hur ett ”Landsbyggareprojekt” byggs upp.

  • Analys & undersökning

  • Hemsida

  • Digital närvaro

Lösning

Hela uppdraget började med att vår projektledare träffade projektledningen för Landsbyggare och gjorde djupintervjuer kring hur ett Landsbyggareprojekt är uppbyggt, vad som är framgångsfaktorerna och vilket material som finns framtaget att titta på. Efter några rundor av att bolla idéer landade vi i att göra utbildningspaketet som en webbsida.

Eftersom modellen för ett Landsbyggareprojekt är uppbyggt i ett antal steg tydliggjorde vi detta på webbplatsen med siffror för varje steg. Under varje steg skapade vi möjlighet att lägga in exempel, lathundar och checklistor av olika slag. Dessa tog vi på Trampolin PR fram utifrån ovan nämna intervjuer och Leader Höga Kusten fyllde på och korrigerade fakta.

Resultat

Webbplatsen landsbyggarekoncept.se lanserades enligt tidsplan och Trampolin PR hade då bidragit till att sätta ner foten kring grafisk profil, checklistor och lathundar. Guiden bidrog till att rama in vad Leader Höga Kusten ville säga med sitt koncept och nu när Halland anslutit sig har ramarna varit tydliga och konkreta.