Tillsammansvandring
S:t Olavsleden

Trampolin PR har haft rollen som extern marknadsavdelning åt projektet S:t Olavsleden – ett steg i regional utveckling. S:t Olavsleden är en 580 km lång pilgrimsled som sträcker sig från Selånger i öst till Trondheim i väst och ett av projektets huvudsyften har varit att locka fler vandrare till leden. Under våren 2022 tog vi fram kampanjen ”Tillsammansvandringen” med syfte att minimera osäkerhet inför att vandra leden själv. Genom möjligheten att vandra tillsammans med andra, utan kostnad och under organiserade former, skulle fler få chans att upptäcka leden.

  • Digital närvaro

  • Idé & strategi

  • Sociala medier

Lösning

En undersida om Tillsammansvandringen byggdes upp med information och anmälningsformulär, med möjlighet att anmäla sig till en eller flera av de 29 etapper som leden delats upp i och som planerades genomföras med start i Selånger 29 juni och målgång i Trondheim den 27 juli. Det utfördes en rad insatser för att driva trafik till sidan och få in anmälningar.

Bland annat genomfördes följande:

  • En informativ kortfilm klipptes ihop från befintligt filmat material och spreds både som organiskt inlägg på S:t Olavsledens Facebook och Instagramsida, i relevanta Facebookgrupper och som annonserat material.
  • Facebookevenemang skapades för olika delaktiviteter under Tillsammansvandringen och spreds både via S:t Olavsledens och medarrangörernas kanaler.
  • Tre filmer anpassade för Instagram Reels togs fram för att besvara vanliga frågor.
  • Bannerannonsering via Googles kanaler.
  • Två livesändningar genomfördes, en inför och en halvvägs in i vandringen. Det skapades evenemang och annonserades inför den första livesändningen för att öka chanserna för högt livedeltagande.
0
360 000 personer nåddes av kampanjens största digitala annons
0
25 000 unika besökare på kampanjens undersida

Resultat

Kampanjen bidrog till ökad trafik till hemsidan och under perioden april-juli 2022 var Tillsammansvandringen S:t Olavsledens mest besökta undersida med drygt 25 000 visningar (varav 21 500 unika). Över 20 procent av dessa valde att surfa vidare på hemsidan. Den största digitala annonsen nådde 360 000 personer och ledde till 13 213 länkklick in till hemsidan. Totalt föranmälde sig 69 personer till vandringen, varav en stor del av anmälningarna kom in efter den första livesändningen. Utöver dessa tillkom även några oanmälda vandrare under vandringens gång. En person vandrade samtliga 29 etapper och 13 personer vandrade fler än fem etapper.

Både filmen som uppmuntrade till anmälan och livesändningen fick god räckvidd och bidrog till anmälningar vilket möjliggjorde att evenemanget kunde genomföras på ett lyckat sätt. Utifrån kommentarer i inläggen, direktmeddelanden från vandrare och information från aktörer längs med leden ser vi att kampanjen även bidrog till att nya personer fick upp ögonen för leden. Flera valde att vandra leden, utan att delta i Tillsammansvandringen, och andra planerar för att vandra eller cykla leden i framtiden.