Stärka Storlien som destinationsmål

Storlien är en anrik fjällby med lång historia som bostads-, kur- och semesterort. De senaste åren har orten tappat i sin position som vinterturistort och haft svårt att kommunicera en gemensam bild av vad Storlien har att erbjuda, oavsett säsong.

  • Idé & strategi
  • Hemsida
  • Digital närvaro
  • Två papper med olika logotyper och färger för Storlien.
  • En hund som ligger bredvid en öppen bärbar dator med Storliens hemsida öppen.

Lösning

Utifrån den nyligen framtagna kommunikationsstrategin togs en ny grafisk profil och hemsida fram för att skapa en tydlig avsändare för Storlien som destinationsmål. Hemsidans syfte är att agera som en gemensam plattform där information från de olika aktörer som verkar inom turism och handel i Storlien, kring exempelvis aktiviteter, boenden och restauranger samlas. Ett annat mål är att hemsidan ska inspirera och ge en personlig inblick i livet hos de människor som bor i Storlien. Detta förmedlas genom en rad artiklar där olika personer lyfts fram för att stärka Storlien som varumärke.

Ytterligare en del i arbetet var att få i gång Storliens sociala kanaler på Instagram och Facebook då detta saknats.

Bland annat genomfördes följande:
  • Kommunikationsstrategi
  • Grafisk profil
  • Hemsida
  • Upprättande av Facebooksida och Instagram

Resultat

Sammantaget har Storlien som destination fått en gemensam och tydligare avsändare, vilket kommer att underlätta när besökare vill hitta samlad information inför och under sitt besök, oavsett om det rör Storliens natur, vart du kan bo eller vad du som besökare kan ägna dig åt för aktiviteter – oavsett årstid. Den grafiska profilen har blivit väl mottagen av både de lokala aktörerna och av prioriterade målgrupper, och den gemensamma varumärkesbilden kommer stärka Storliens varumärke under en lång tid framöver.

Visit Storlien på Facebook hade vid starten av arbetet 600 följare och hade varit inaktiv i nästan ett år. Sedan mars 2023 har den uppdaterats minst en gång i veckan med en blandning av artiklar, historia, inspirerande bilder och tips på aktiviteter. Under perioden har ingen annonsering skett, men sidan har organiskt ändå växt med närmare 200 nya följare.

På Instagram startade kontot Visit Storlien från noll och har idag (oktober 2023) en engagerad följarskara på 527 personer som fortsätter att växa stadigt – även här helt utan betald marknadsföring av kontot.