Sorteringskampanj
åt Östersunds kommun

Östersunds kommun vill att invånarna ska bli bättre på att sortera sitt avfall. Det är viktigt för miljön och sparar pengar för både samhälle och individer. Men det krävs nya grepp för att motivera befolkningen.

  • Film
  • Idé & strategi
  • Illustration
  • Strategisk kommunikation

Lösning

Olika målgrupper har olika utmaningar och behov. Vi gjorde därför tre gruppintervjuer med särskilt viktiga grupper; föräldrar, studenter och utrikes födda. Alla tyckte det var viktigt att sortera, men ingen ville ha någon mer information. Därför var vi tvungna att tänka kreativt. Strategin blev att satsa på humor i stället för pekpinnar och att använda den egna sorteringspersonalen som frontfigurer.

Bärande delar i kampanjen:
  • Animerade filmer där olika typer av sopor blir figurer och på ett kul sätt påminner om i vilket kärl i soprummet de vill hamna i. En av figurerna utformades som en klisterlapp och sattes på alla kärl för matavfall i kommunen. Flera av karaktärerna har blivit illustrationer i informationsmaterial.

  • Jordnära videobloggar med sorteringspersonalen. Med en blandning av blygsel, charm och stor kunskap förklarar de på ett praktiskt sätt vad som ska sorteras vart och varför.

  • Utrikes födda får information genom dörrknackning och material på olika språk.

  • Satsningen löper i flera år och kommande idéer är en temadag på återvinningscentralerna; ”byt din trasiga mobil mot en glass”.

Resultat

Kommunen gjorde en nollmätning 2022 genom en plockanalys av restavfall (den påse som går till förbränning). När kampanjen har avslutats 2025 ska en ny analys genomföras och målet är en högre sorteringsgrad.

De kampanjinsatser som genomförts hittills har fått uppmärksamhet, inte minst videobloggarna med sorteringspersonalen har uppskattats och fått effekt. De används exempelvis spontant av lärare i skolklasser och elever vittnar om att de tagit till sig budskapen från de roliga ”sopgubbarna”.