Rekryteringskampanj till Jämtkraft

Jämtkraft kontaktade oss med ett behov av att anställa ett antal distributionselektriker, en kompetens som är svår att få tag i och där konkurrensen från andra aktörer är stor. Trampolin PR fick i uppdrag att öka antalet ansökningar jämfört mot tidigare rekryteringsinsatser och att stärka Jämtkrafts attraktionskraft mot potentiella sökande.

  • Ide & strategi

  • Film

Lösning

Jämtkrafts elnätsavdelning hade nyligen introducerat ett lärlingsprogram och betonade att de sökande inte behövde kunna precis allt. ”Vi klär på dem den kompetensen de saknar”. Det tog vi fasta på och skapade ett koncept med budskapet ”Kom som du är – vi klär på dig kompetensen”. Vi producerade två filmer, där den ena riktade sig mot distributionselektriker med jobb på annan ort eller på annat bolag och lyfte fördelarna med att jobba på Jämtkraft och att bo i Jämtland.

Den andra filmen riktade sig till grundutbildade elinstallatörer som var bra kandidater för att vidareutbildas inom Jämtkraft. Där visade vi på vilka kompetenser och intyg de kan få genom vidareutbildningen. Filmerna producerades på ett humoristiskt sätt med befintliga medarbetare som medverkande.

Vidare genomförde vi intervjuer med medarbetare som blev interna ambassadörer. Allt material samlades på en rekryteringssida på Jämtkrafts webb. Kampanjen med filmerna och intervjuerna annonserades i sociala medier utifrån en noggrann målgruppsanalys, och kampanjen ledde även redaktionella artiklar.

Resultat

Kampanjen fick stort genomslag i sociala medier och överträffade med råge målsättningen vi satt tillsammans på 25 sökande, varav åtta med relevant erfarenhet. Hela 57 ansökningar kom in, varav 15 med relevant erfarenhet och Jämtkraft kunde utan problem tillsätta alla tjänster. De har nu ett nätverk av intresserade medarbetare för framtiden och stoltheten bland befintlig personal har ökat markant.

Målsättning
0
Ansökningar
0
Med relevant erfarenhet
Resultat
0
Ansökningar
0
Med relevant erfarenhet