Rekrytering av sommarvikarier till
sågverket i Gällö

Gällö Timber har drygt hundra medarbetare som arbetar på sågverket i Gällö. Inför sommaren 2022 var de i stort behov av semestervikarier. För att sticka ut i konkurrensen ville de ta ett nytt grepp på sin rekrytering.

  • Idé & strategi

  • Form & layout
  • Sociala medier

En filmaffisch med personer som arbetar på Gällö Timber.

Lösning

Cheferna på sågverket hade beslutat att redan i platsannonserna berätta om de lönetillägg som ingår för olika skiftesformer. De ville också lyfta fram enkelheten i att pendla mellan Gällö och den närmaste staden Östersund.

Trampolin PR har ett kontinuerligt, långsiktigt samarbete med Gällö Timber och kunde därför snabbt ta fram en kreativ idé. Vi bestämde oss för att utgå från befintliga medarbetare och deras och deras manér, så som vi upplevt det vid våra besök i deras vardag. Grunden i produktionen blev en ”affisch” med filmtema där några medarbetare hade huvudrollen. Detta grafiska dokument utvecklades i rörligt format med sågverksinspirerad musik till sociala medier, men fungerade även som helsidesannons i lokaltidningarna.

En särskild landningssida med puffar för varje tjänst skapades på webben och vi jobbade med coolare copy än tidigare. Uttrycken byggde på hur respektive chef naturligt hade beskrivit de olika tjänsterna. En viktig ingrediens var verkliga bilder från verksamheten.

Varje puff ledde till en mer traditionell annons med information om jobben, tydliga siffror på lönetillägg för skiftesarbete och kontaktuppgifter.

Resultat

Kampanjen fick stort genomslag, redan första dagen fick cheferna en mängd samtal och ansökningar. De har märkt ökat intresset för arbetsplatsen generellt i olika åldersgrupper. Kampanjen har därmed bidragit till att säkra sommaren 2022, men också att stärka arbetsgivarvarumärket på lång sikt.