Produktkatalog Trangia

Trangia säljer friluftskök med tillbehör sedan många år tillbaka och saknade en fräsch och uppdaterat produktkatalog. En så kallad ”workbook” med alla deras friluftskök och tillbehör, sammantaget 287 produkter skulle presenteras på ett överskådlig och attraktiv form för Trangias återförsäljare världen över. Eftersom katalogen skulle vara internationell var det engelska språket ett självklart val, men med möjlighet för andra marknader att göra sin egen språköversättning i befintlig form.

  • Copywriting

  • Idé & strategi

  • Illustration

  • Layout & formgivning

Lösning

Uppdraget visade sig inte bara vara att producera en katalog utan det behövdes också nya glasögon på befintlig uppdelning av produkter och vilka grupperingar av produkter som kändes mest logisk. Gamla sanningar fick under arbetets gång ibland stryka på foten för att justeras efter diskussioner och funderande.

En nyligen presenterad grafisk profil hos Trangia anpassades med infografik och produkttabeller i en fräsch luftig design signerad formgivarna Tilda Berkö och Sebastian Rydebjörk. Redaktör och projektledare var Håkan Wike som också kompletterade bildarkivet med några nya bilder, dokumentärt från fabriken och imagebilder med friluftsköken i fokus. Copywritern Henrika Lavonius Wike skrev texter.

Resultat

Med coronapandemins intågande vintern 2020 uppstod många frågetecken kring leveransen men Trangia valde klokt att slutföra arbetet med ändringen att det primärt skulle distribueras som en digital PDF. I slutänden utmynnade samarbetet mellan Trangia och Trampolin PR i en tjock katalog, med inlaga i matt papper med tydligt kraftigare omslag, som nu används som uppslagsverk internt på Traniga men också lyfter Trangias mångåriga arv och uppskattade produkter i ett modernare och mer attraktiv form till återförsäljare.

Den tryckta katalogen kompletteras med en onlineversion hösten 2020 och den uppskattade katalogen blir utgångspunkten för förändring på hemsidan.