Pilgrimsstafett
S:t Olavsleden

Trampolin PR är S:t Olavsledens kommunikationsavdelning och har i sin strategi att arbeta med digital kommunikation mot framförallt Holland, Tyskland och Sverige. När corona bröt ut och vi till slut förstod att vi knappt skulle få några utländska vandrare under sommaren 2020 behövdes en ny idé.

  • Digital närvaro

  • Idé & strategi

  • Layout & formgivning

Lösning

Vi skapade en pilgrimsstafett. Syftet var att rikta om sommarens kampanj mot närmarknaden och målgruppen som finns runt knuten på vandringsleden. Med många hemmavandrare skapar vi många ambassadörer inför kommande år, som kommer att ta väl hand om våra långväga gäster.

Anmälan skedde via webben och marknadsföring via sociala medier och pressbearbetning. Ett grafiskt manér för Instagram togs fram som nyttjades av alla vandrare för att skapa samhörighet.

Resultat

Genom att dela upp den 580 km långa vandringsleden i 50 dagsetapper skapade vi en stafett där en person gick en sträcka varje dag mellan 20 juni och 8 augusti 2020. De fick under sin dag ta hand om S:t Olavsledens Instagramkonto och där publicera allt hen upplevde under dagen på Instagram Stories. På så sätt kunde vandrare från andra delar av världen följa med längs hela vandringsleden – digitalt. Vi lyckades via den digitala kampanjen att fylla alla delsträckor i Sverige och Norge. Många holländare och tyskar följde dagligen stafetten via Instagram.