Öka kollektivt resande med Länstrafiken

Länstrafiken har behov av att löpande sprida information om kollektivt resande och föra en god dialog med sina resenärer. Syftet med kommunikationen är att öka kännedomen och få fler att åka buss. Mål på lång sikt är Sveriges nöjdaste kollektivtrafikresenärer! I kommunikationen är det viktigt att visa på argument som ekonomi, tid och miljö.

  • Digital närvaro

  • Idé & strategi

  • Text & form

Lösning

Trampolin PR agerar som stöd till Länstrafikens marknadsansvarige person i både strategiska och praktiska frågor. Vi har arbetat fram marknadsplaner för varje år, planerat och lanserat olika kampanjer. Vi arbetar aktivt med sociala medier, både proaktivt och reaktivt i form av att svara på resenärernas frågor. All kommunikation sker i en total mix med ett antal kanaler som förutom sociala medier innehåller webb, direktutskick, radioreklam, tryckta annonser samt pressarbete. Inspelning och grafisk produktion görs i samarbete med bland andra Grand North och Lejonbröder.

Resultat

Ett antal år av strategiskt och praktiskt arbete har lett till ett tätt samarbete mellan marknadsansvarig hos Länstrafiken och Trampolin PR:s medarbetare. Under årens lopp har vi löpande tagit fram en rad olika kampanjer och informationsmaterial. Särskilt lyckat var en kampanj som syftade till att få fler att börja använda sig av Länstrafikens app. Efter kampanjslut kunde vi se en 200-procentig ökning av antalet sålda biljetter i appen.