Målerikoncern fick tydligare varumärke

Sjöfast Vision är en målerikoncern som under de senaste åren växt i snabb takt och utökats med flera måleriföretag. För att bli tydligare i sin dialog med kunder och leverantörer samt förenkla och effektivisera administrationen beslutades att göra en satsning på ett nytt gemensamt varumärke. Sjöfast Vision ville förtydliga och stärka sitt varumärke och kommunikation utan att förlora de enskilda företagens goda renommé och med en bibehållen arbetsglädje och stolthet hos medarbetarna.

  • Ide & strategi

  • Form & layout

Lösning

Trampolin PR inledde arbetet med att göra en undersökning bland medarbetare och kunder. Arbetet fortsatte i en process där vi arbetade fram förslag på hur man skulle tydliggöra sin koncern och de värden man står för. Beslutet blev att skapa en gemensam vision, ett gemensamt namn och en enhetlig logotyp som alla byggde på budskapet: Mästarna – hantverksskicklighet för vinnare!

En helt ny grafisk profil med mallar för allt ifrån brev till profilkläder togs fram. Vi byggde också en ny webbplats där koncernens alla tjänster syns tydligt, men under gemensam flagg. En högtidlig lansering av det nya varumärket genomfördes internt för att skapa delaktighet.

Resultat

Kundcitat: ”Reflektioner från våra kunder är bland annat att vi nu, som Mästarna, upplevs som tydligare med ett väldigt passande namn. Vår nya gemensamma profil är tydligare och har därmed stärkt vårt varumärke ytterligare. Våra medarbetare tycker det är bra att alla bolag nu är samlade under ett och samma namn och gemenskapen har blivit starkare.”