Löpande arbete med Reaxcer gav ökad digital aktivitet

En hemsida, en Facebooksida eller ett Instagramkonto är ingenting utan innehåll. Reaxcer och deras företag Westan och Hälsingegruppen levererar transportlösningar inom logistik och miljötransporter men behövde nå ut och visa upp sin bredd på ett attraktivt sätt. Ett aktivt företag som också visar och berättar om sin verksamhet bekräftar både befintliga kunders val och lockar nya kunder.

  • Idé & strategi

  • Digital närvaro

  • Film & foto

Lösning

Trampolin PR förslog en konsekvent strategi med film eftersom det både prioriteras av sociala medier som Facebook och Instagram, men även för att det är ett attraktivt och tydligt sätt att berätta om en så pass fysisk och handgriplig verksamhet som Reaxcers.

I huvudsak har vi skapat ett par övergripande varumärkesbyggande filmer och ett 20-tal kortare dokumentära nedslag i verksamheten under 2018 där Trampolin och Reaxcer-ledningen tillsammans med en arbetsgrupp på Reaxcer bestämde vilka händelser som skulle lyftas. Aktuellt med nyhetsvärde i många fall, och vissa inslag har säsongsanpassats efter tänkbara och aktuella behov hos kunderna.

Tack vare det löpande uppdraget som extern marknadsresurs med kontinuerlig kontakt med Reaxcer har Trampolin PR kunnat agera snabbt på korta puckar och idéer kring inslag som därmed fått ett tydligt nyhetsvärde och lockat till agerande här och nu. Med mängden filmklipp som skapats har det också funnits ett rörligt arkivmaterial att använda till mer generella inslag med enklare omredigering och nytt textbaserat budskap. Ett mervärde för kunden som blir möjligt tack vare kontinuerliga och större producerande uppdrag som det här.

Resultat

Aktiviteten på Reaxcers hemsida har ökat markant under 2018 och vissa inslag har uppemot 10 000 visningar. Helheten kring produkten och bredden hos företaget framgår tydligt i flödet och har på så vis byggt varumärket på ett positivt vis. Punktinsatser, som att beställa sandning, med sponsrade lokala inlägg på Instagram och Facebook har gett goda resultat och många intresseförfrågningar och beställningar. Reaxcers sociala medier har blivit plattformar dit allt fler hittar. Inläggen har uppskattats både internt, där medarbetare lyfts fram, och externt eftersom kunderna bjuds på information och tips om tilläggstjänster som de annars kanske inte kände till. Korskopplingar mellan Reaxcers olika plattformar ger dubbel och trippel användning för producerat material och möjlighet att konvertera in följare till kanaler med mer information.