Krokoms kommun förankrar vision och kärnvärden

Krokoms kommun hade tidigare tagit fram en vision och kärnvärden för sin verksamhet, men kunde konstatera att dessa var alltför dåligt förankrade i organisationen. Cheferna i kommunen identifierades som nyckelpersoner i förankringsarbetet, men de behövde stöd och material för att presentera och diskutera vision och kärnvärden på ett sätt som skapade motivation och delaktighet.

  • Ide & strategi

  • Möten & evenemang

Lösning

Trampolin PR har haft förmånen att vara med hela vägen i Krokoms arbete med att skapa vision och kärnvärden samt i det fortsatta arbetet med att bygga kommunens arbetsgivarvarumärke. Det var därför med stor kunskap om organisationen som vi kunde föreslå ett upplägg för cheferna. Det blev ett gediget material som innehöll en presentation i Power Point inklusive talarmanus samt förslag på sju olika praktiska övningar att göra tillsammans med personalen. För att cheferna skulle känna sig trygga fick de en genomgång av presentationen och möjlighet att testa övningarna vid en workshop, vilket blev mycket uppskattat.

Resultat

”Materialet används och responsen från cheferna är positiv. Att ha flera olika verktyg skapar förutsättningar för att man ska kunna arbeta med värdeord och vision över tid och på det sätt som passar den egna verksamheten. Trots att det inte gått lång tid sedan workshopen med cheferna så har flera arbetsplatser redan hunnit ta fram ett värderingskontrakt. Generellt har arbetet med ett arbetsgivarvarumärke tagits emot positivt i organisationen och man ser att vi har mycket att vinna på att arbeta med det.”

Anne Vågström, HR-chef