Kommunikations-
utbildning för chefer

Östersunds kommun vill vara en kommunikativ organisation där god kommunikation bidrar till att nå verksamhetens mål och i förlängningen till nöjda kommuninvånare och motiverade medarbetare. Chefernas kommunikationskompetens är en förutsättning och kommunen fattade beslut om att alla chefer skulle genomgå en grundläggande kommunikationsutbildning.

  • Utbildning
Tre kvinnor som sitter och pratar vid ett konferansbord

Lösning

Med utgångspunkt i intervjuer med chefer i organisationen, andra befintliga undersökningar samt aktuell forskning arbetade Trampolin PR, i nära samarbete med kommunikationsavdelningen, fram en kommunikationsutbildning för alla chefer. För att ge bästa möjliga förutsättningar för lärande byggde vi en utbildning i fler olika steg:

  • 1. Förberedelse och självreflektion. Vi skapade ett enkelt test där resultatet visar vilken kommunikationsstil du som chef har – ett lättsamt, lite roligt verktyg som framför allt är tänkt att användas för självreflektion.

  • 2. Första delen av själva utbildningen är en e-learningsutbildning med fyra moduler som deltagaren kan göra när det passar. I den här delen ligger fokus på att gå igenom kommunens nya kommunikationsplattform. Filmer, quiz med mera används för att konkretisera och motivera.
  • 3. En fysisk halvdagsutbildning med fokus på kommunikationsplanering, dialog och feedback. Här finns tid till erfarenhetsutbyte och diskussioner.
  • 4. Uppföljning via teams efter två månader. Fokus på uppföljning, vad har varit svårt, hur kan vi stötta varandra för att komma vidare?
  • 5. Möjlighet till individuell coaching för att ta nästa steg.

Resultat

Kommunen har nu ett eget koncept och en anpassad utbildning för organisationens chefer. I uppdraget ingick även att ta fram talmanus och att genomföra en utbildning med kommunikationsavdelningen så att kommunikatörerna själva kan hålla i utbildningen. Det övergripande målet med utbildningen är att förbättra kommunens kommunikationsindex. Målet är att mätningen 2025 ska visa att organisationen har förbättrat sig och klivit upp en nivå i kommunikationsmognad.