Kampanjen Skolkören lyfter läraryrket

Det är en stor utmaning att rekrytera skolpersonal, till skolorna i Jämtland Härjedalen såväl som till övriga landet. Allt för få väljer att utbilda sig inom dessa yrken, de väntade pensionsavgångarna är stora och 25 procent av de utbildade lärarna i landet arbetar i dag inom andra branscher. Den allmänna bilden av att jobba i skolan är ofta onyanserad och problemfokuserad. För att nyansera bilden av läraryrket och samtidigt underlätta rekrytering av lärare till länet skapade Trampolin PR kampanjen Skolkören. Uppdragsgivare är Region Jämtland Härjedalen, länets kommuner och Jämtlands gymnasium.

  • Ide & strategi

  • Text & form

  • Digital närvaro

  • Medierelationer

  • Möten & evenemang

Lösning

Syftet med kampanjen är att på olika sätt rikta ljuset mot allt de positiva som finns i skolan och läraryrket. På så sätt vill vi bygga stolthet bland de medarbetare som redan i dag gör ett bra jobb inom förskola och skola samt skapa intresse hos andra för att jobba som lärare i Jämtland Härjedalen. Kampanjnamnet ”Skolkören” anspelar på att vi är många som gemensamt höjer våra röster och hyllar skolan.

Genom Skolkören som plattform hyllar vi länets lärare och allt bra som sker i våra skolor. Vi arbetar nära skolorna i länet för att finna och berätta om goda berättelser värda att berätta. Skolkörens webb- och facebooksida är de digitala kanaler som vi främst använder oss av för att skapa engagemang och spridning av våra filmade, fotade och skrivna berättelser. Skolkören fungerar även som länets gemensamma plattform vid rekryteringsevent, mässor och mötesplatser för studerande och arbetssökande pedagoger. I våra berättelser från skolan belyser vi möjligheterna som lärarlivet i Jämtland Härjedalen ger för att locka fler pedagoger till länet.

Resultat

  • Ökad samverkan mellan kommunerna för att komma tillrätta med rekryteringsutmaningen inom skolan
  • Lokalt och nationellt genomslag i media
  • Spridning och engagemang kring våra berättelser i sociala medier
  • Många av länets lärare som fått möjlighet att berätta om sitt arbete
  • Rekryteringsaktiviteter som gett konkreta uppslag för rekrytering från andra delar av landet