Gällö Skog – ett uppdrag som växte

Gällö Skog har en omfattande verksamhet med både en skoglig organisation och ett sågverk, Gällö Timber. De har ett starkt varumärke och kommunicerar med skogsägare på många olika sätt.

Vid första kontakten med Trampolin PR var behovet att producera och utveckla det skogsmagasin som ges ut en till två gånger per år. Det fanns en önskan om att höja kvalitén på innehåll och bilder.

  • Idé & strategi

  • Copywriting

  • Illustration

  • Layout & formgivning

Lösning

Via ett redaktionsråd beslutades att temat skulle vara alternativa skötselmetoder, ett område där Gällö Skog sticker ut jämfört med andra. All produktion hölls inom Trampolin PR för att säkerställa en jämn kvalitet på text, foto och form. Innehåll till magasinet kompletterades med film som publicerades på webb och i sociala medier, vilket var mycket uppskattat av både uppdragsgivare och följare.

Resultat

  • Magasinet har spridits till alla de skogsägare som Gällö Skog gör affärer med.

  • Feedback från skogsägare och medarbetare har genomgående varit positivt.
  • Inte minst uppskattas designen och bilderna, men även innehållet lyfts fram som intressant.

Utökat förtroende

Trampolin PR har efter det uppskattade resultatet med Magasin Gällö Skog fått förtroende att vara Gällö Skogs hela marknadsresurs med ansvar för strategi, projektledning, innehåll, design, webb och sociala medier.