Filmer för Gällö Skog

Trampolin PR fungerar som Gällö Skogs externa marknadsavdelning. Det innebär ett totalansvar för strategi, webb, sociala medier, produktion av magasin med mera. En stor del av uppdraget handlar om att producera och sprida intressant innehåll på de digitala kanalerna, där rörligt material är en strategisk satsning. Gällö har behov av allt ifrån reklamfilm vid kampanjer till varumärkesbyggande filmer, men också förklarande informationsfilmer om åtgärder i skogen.

  • Ide & strategi

  • Sociala medier

Lösning

Vid all innehållsproduktion är film prioriterat. När exempelvis intervjuer och fotografering sker till magasin eller digitala kanaler planeras alltid för rörligt material. Satsningen är förankrad med ledningen på Gällö Skog och medarbetarna är medvetna om att de förväntas ställa upp.

Genom långsiktigt samarbete, och en erfaren filmare från vår sida, har vi skapat goda relationer och de flesta är numera bekväma med att agera framför kameran.

Vi är noggranna med att det ska vara hög kvalitet när gäller både teknik och innehåll. Alla budskap är förankrade i strategin och resultatet kvalitetsgranskas internt på Trampolin PR och med kund innan publicering.

Resultat

Filmerna får stor spridning och uppmärksamhet bland kunder och potentiella kunder. Medarbetarna är stolta och hjälper till att dela.

 

94 %

I en enkätundersökning anger 94 procent av medarbetarna på Gällö Skog att marknadsföringen genom Trampolin PR helt eller delvis bidragit till virkesaffärer.

Exempel på filmer