Grafisk identitet och illustrationer för klimatprojekt

Projektet Förnybart i tanken är en satsning för att stärka klimatarbetet i Jämtlands och Västernorrlands län genom att bidra till ökad tillgång och efterfrågan på förnybara och hållbara drivmedel. Under våren 2020 fick Trampolin PR uppdraget att ta fram en grafisk profil för projektet.

  • Idé & strategi

  • Illustration
  • Text & form

Behov

Profilen skulle inte bara gå hand i hand med projektets syfte, utan även ha viss igenkänning från Region Jämtland Härjedalens profil. Att den dessutom skulle passa ihop med den grafiska profilen för systerprojektet SiSL (Stolpe in för stad och land) var också en faktor att ta hänsyn till i arbetet med projektets nya identitet.

I uppdraget ingick det att formge en komplett grafisk profil med logotyp, typsnitt och färgschema. Ett bibliotek av ett 40-tal illustrationer var också en del av arbetet. Så även ett antal mallar i Officepaketet som skulle skapas i samma manér.

Lösning

Med utgångspunkt i önskemålet om viss igenkänning från ovan nämnda profiler kunde projektets nya identitet ta form. Efter nära dialog med kunden landade vi i en varm färgskala, där Region Jämtland Härjedalens karaktäristiska lila färg fick vara en del av paletten.

Logotypen blev en blinkning till Sveriges vägtrafikskyltar där typsnittet Tratex är detsamma som används på projektets payoff ”Öka takten”. Illustrationernas motiv landade i att till största del bestå av fordon, landskapsmiljöer och vägar. Stilen fick ta avstamp i rena geometriska former som tillsammans med den lekfulla färgskalan skapar en större bild av en framtidsvärld där målet med minskade koldioxidutsläpp redan är uppnått.

Resultat

Genom att använda den nya grafiska profilen, illustrationerna och övriga layouten i sin kommunikation kan Förnybart i tanken nu stärka och tydliggöra sitt budskap kring omställningen från fossilt till hållbara förnybara drivmedel för transportsektorns tunga fordon och maskinentreprenad.

Det levererade arbetet genomsyrar allt som projektet kommunicerar och fungerar idag som bas för allt ifrån beställningar av informationsmaterial, roll-ups och presentationer, till skrivna dokument och på hemsidan.