Bilfix – växer och bjuder på sig själva

Bilverkstan Bilfix i Sundsvall hade ambitionen att bli stans största och bästa bilverkstad. För att kunna växa var de i skriande behov av fler medarbetare. Men konkurrensen om bilmekaniker är stenhård och de hade inte lyckats rekrytera någon på traditionell väg. Bilfix gav Trampolin PR i uppdrag att skapa något annorlunda, dels för att hitta nya medarbetare, dels för att synas i branschen och stärka sitt varumärke.

  • Digital närvaro

  • Varumärkesarbete

  • Sociala medier

Två män som lutar sig mot Bilfix lånebil.

Lösning

Budget och övriga resurser var begränsade när samarbetet inleddes 2017. Däremot identifierades en unik möjlighet, då Bilfix är en ovanligt personlig och familjär bilverkstad med erkänd serviceanda.

Lösningen blev en Facebook-kampanj där medarbetarna själva fick agera huvudpersoner i artiklar och filmer. Budskapen handlade om fördelarna med att jobba på Bilfix. Upplägget var humoristiskt och vi utnyttjade delägarnas ”kändisskap” i trakten.

Resultat

Utifrån tidigare spridning av filmer sattes ett mål på antal visningar på Facebook till 20 000. Resultatet blev 42 000 visningar.

Det var viktigt att få många länkklick till hemsidan eftersom platsannonserna var publicerade där. Målet var 400 och resultat blev över 1 000 länkklick.

Det övergripande målet var att hitta nya medarbetare, varav en bilmekaniker var allra viktigast. En månad efter kampanjslut hade Bilfix hittat rätt person. Tack vare det kunde de ta emot fler kunder och ökade sin omsättning rejält.

Statistik

0
Mål antal visningar
0
Resultat visningar
0
Mål länkklick
0
Resultat länkklick

Samarbetet fortsatte med en plan för marknadsföring, ny webb, utveckling av kundresan samt synlighet i sociala medier, alltid med sin personliga tvist.

Bilfix har växt, anställt ännu fler medarbetare, utökat sina lokaler och förbättrat arbetsmiljön. I varje steg har Trampolin PR funnits med som bollplank och bidragit till att allt det positiva har spridits. Medverkan i filmerna har bidragit till ökad stolthet och delaktighet hos medarbetarna.

Bilfix har numera ett mycket starkt arbetsgivarvarumärke. Alla vill jobba på den bästa och största bilverkstan i Sundsvall!